ตัวอย่างกลุ่มจัดเลี้ยง
 

      ทางแพ พรจามเทวีทัวร์ ของแนะนำในเรื่องกลุ่มทัวร์ที่มาใช้บริการในงานจัดเลี้ยง ประชุม สัมมนา สังสรรค์ เลี้ยงรุ่น และจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุ รวมถึงการพักผ่อนของครอบครัวหน่วยงานราชการและเอาชน ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร

ตัวอย่างกลุ่มที่มาใช้บริการ

1. กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่ม อภปร. กลุ่มผู้สูงอายุ ของ อบต. และ เทศบาล
2. คณะผู้บริหารพื้นที่การศึกษาของแต่ละเขต
3. คณะนักเรีียน นักศึกษา ครูอาจารย์
4. คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ของทุกหน่อยงาน
5. พนักงานบริษัท
6. พักผ่อนในลักษณะครอบครัว


     
   


     
  Highslide JS  
   
 
     
  Highslide JS  
   
 
     
  Highslide JS  
   
 
     
  Highslide JS  
   
 
     
  Highslide JS  
   
 
     
  Highslide JS  
   
 
     
  Highslide JS  
   
 
     
  Highslide JS  
   
 
     
  Highslide JS  
   
 
     
  Highslide JS  
   
 
     
  Highslide JS  
   
 
     
  Highslide JS  
   
 
     
  Highslide JS  
   
 
     
  Highslide JS  
   
 
     
  Highslide JS  
   
 
     
  Highslide JS  
   
 
     
  Highslide JS  
   
 
     
  Highslide JS  
   
 
     
  Highslide JS  
   
 
     
  Highslide JS  
   
 
     
  Highslide JS  
   
 
     
  Highslide JS  
   
 
     
  Highslide JS  
   
 
     
  Highslide JS  
   
 
     
  Highslide JS  
   
 
 
หน้า 1

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player